Pružamo visokokvalitetne računovodstvene usluge za kompanije

Usluge

Šta radimo?

Finansijska analiza i planiranje, uvid u budućnost vašeg poslovanja

Poverite nam svoje finansije i fokusirajte se na poslovni rast i uspeh
Uz naše usluge, obezbedite stabilnost i transparentnost u vašem poslovanju

Pružamo podršku vašem poslovanju

Knjigovodstvo i računovodstvo

Usluga računovodstva je osnovna i bazna usluga naše Agencije, koja obuhvata širok spektar aktivnosti. Naš tim pruža permanentnu edukaciju i savetovanje klijentima o primeni propisa iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, finansija i poreza. Verujemo da je kontinuirano usavršavanje ključno za pružanje najboljih usluga i podrške našim klijentima.

Kao deo našeg računovodstvenog procesa, vodimo sve potrebne knjige, uključujući dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige. Takođe, vršimo vođenje analitičkih knjigovodstava za kupce, dobavljače, osnovna sredstva, robu, proizvodnju, materijal i gotove proizvode. Kroz sve ove evidencije obezbeđujemo tačnost i preglednost finansijskih podataka naših klijenata.

Naša Agencija takođe pruža podršku u izradi kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, kao i vođenje trgovačke i KEPU knjige. Takođe, sprovodimo PDV evidenciju, obračun PDV-a i izradu poreske prijave za PDV. Kroz analizu poslovanja i finansijskih pokazatelja, obezbeđujemo našim klijentima informacije koje su im potrebne za donošenje najboljih poslovnih odluka, u cilju plaćanja najmanjih poreskih obaveza u skladu sa važećim propisima. Takođe, vršimo izradu završnog računa, uključujući bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, bilans tokova gotovine i poresku prijavu poreza na dobit ili dohodak građana.

Naši klijenti su različitih pravnih formi, uključujući mala i srednja preduzeća, preduzetnike, knjigaše, paušalce, sportske klubove, udruženja građana i druga pravna lica. Takođe, pružamo usluge knjigovodstva za različite delatnosti, uključujući trgovinu na veliko i malo, proizvodnju, pružanje usluga, uvoz i izvoz. Kroz princip rada “dan za dan”, obezbeđujemo dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako bi naši klijenti bili uvek informisani i spremni za potrebe zakonodavca, kontrolno-inspekcijskih organa i menadžmenta svoje firme. Pored toga, redovno dostavljamo knjigovodstvene izveštaje našim klijentima na tromesečnom ili mesečnom nivou, putem CD-a koji sadrži sve relevantne finansijske informacije.

Platni promet

Usluga platnog prometa obuhvata sve potrebne aktivnosti vezane za gotovinski i bezgotovinski platni promet. Pružamo podršku našim klijentima u svim aspektima njihovih finansijskih transakcija.

Kada je u pitanju gotovinski platni promet, vršimo prijem pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta, kao i podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa. Takođe, pripremamo specifikacije i realizujemo čekove tekućih računa građana. Naš cilj je da obezbedimo brzu i efikasnu obradu gotovinskih transakcija, čuvajući sigurnost i tačnost finansijskih sredstava na računima naših klijenata.

U bezgotovinskom platnom prometu, pružamo uslugu podizanja i štampanja izvoda tekućih računa u bankama ili putem interneta i e-bankinga. Takođe, prosleđujemo izvode tekućeg računa klijentima putem faksa, e-maila ili telefonskim putem, obaveštavajući ih o promenama na njihovim računima. Osim toga, pružamo mogućnost elektronskog platnog prometa putem e-bankinga, omogućavajući našim klijentima da izvrše naloge za prenos sredstava putem kompjutera i interneta.

Usluge platnog prometa sa inostranstvom su takođe deo naše ponude. Vršimo izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom i predajemo propisane izveštaje Deviznom inspektoratu Ministarstva finansija. Bez obzira na to sa kojom bankom naši klijenti sarađuju, pružamo podršku u oblasti platnog prometa prema svim bankama.

Kroz sve ove usluge, nastojimo da obezbedimo brzu, pouzdanu i efikasnu obradu finansijskih transakcija za naše klijente, pružajući im podršku u upravljanju njihovim finansijama.

Poreska uprava

Naša Agencija vodi brigu o svim aspektima koji se odnose na Poresku upravu, pružajući sveobuhvatnu podršku našim klijentima. Kroz našu uslugu za Poresku upravu, preuzimamo odgovornost za sve administrativne procedure i završavamo sve neophodne korake direktno u Poreskoj upravi.

Ovo uključuje uzimanje listinga (stanja računa) i usklađivanje stanja, sređivanje poreske situacije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza, kao i predaju poreskih prijava. Naš tim takođe može preuzeti ulogu u poreskom postupku umesto klijenta, što uključuje sve vrste korespondencije sa Poreskom upravom. Uz podršku našeg tima, možete biti sigurni da će sve poreske obaveze biti pravilno ispunjene, a da će vaši interesi biti zaštićeni tokom celog poreskog procesa.

Takođe smo spremni da pružimo podršku u odbrani klijenta u prekršajnim postupcima vezanim za poreske obaveze. Naša agencija podržava neposrednu i svakodnevnu saradnju sa filijalama Poreske uprave u Beogradu, kako bismo osigurali brzu i efikasnu komunikaciju i rešavanje svih pitanja i zahteva.

Plate i kadrovi - socijalno

Naša usluga obračuna plata i drugih oporezivih isplata obuhvata sve neophodne korake za tačan i pravilan obračun zarada za različite kategorije zaposlenih.

Naš tim vrši obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike, sa detaljnim prikazom neto, bruto, poreza, doprinosa i obustava iz neto plata, uključujući i realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana. Takođe se vrši obračun svih naknada zarada, uključujući bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko bolovanje i slično, sa predajom odgovarajućih obračuna u socijalnoj ustanovi.

Osim toga, vršimo obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih, kao što su regres, topli obrok, putni troškovi, kao i obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično. Takođe se vrši obračun zakupnina i kapitalnih dobiti. U skladu sa zakonskim propisima, vodimo analitičko knjigovodstvo zarada i održavamo evidenciju o svim obračunima i isplatama, sa ciljem izrade M-4 i PPP obrazaca. Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

Pored obračuna plata, pružamo podršku i u oblasti kadrova i socijalnih pitanja. Izrađujemo ugovore o radu prilikom zapošljavanja radnika, ugovore o privremenim i povremenim poslovima, ugovore o dopunskom radu, ugovore o delu i slično. Vodimo evidenciju o prijavama i odjavama radnika, direktora, osnivača i vlasnika u Fondu PIO (obrasci M-1 i M-1/SP) i prijavama potreba za radnikom i prijavama prijema radnika kod Nacionalne službe za zapošljavanje (obrasci E-1 i E-3). Izrađujemo rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i pružamo podršku u izradi raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično. Takođe, vodimo evidenciju o platama preduzetnika u analitičkoj evidenciji Fonda PIO, upisujemo staž zaposlenih u preduzećima (izrada M-4 obrasca) i vršimo overavanje zdravstvenih knjižica.

Naša usluga plate i kadrovi – socijalno pruža sveobuhvatnu podršku našim klijentima u administrativnim poslovima vezanim za obračun zarada i upravljanje kadrovima, omogućavajući im da se usredsrede na svoje osnovne poslovne aktivnosti.

Sarađujemo

Naši partneri

Povežite se sa našim timom za knjigovodstvo

Da li želite da započnemo saradnju?

Pozovite nas i saznajte zašto smo baš mi Vaš budući knjigovođa.
Scroll to Top