Please select your page
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

Kod ove usluge vredi postulat da Agencija odrađuje i završava sve u Poreskoj upravi:

 • uzimanje listinga (stanja računa) i usklađivanje stanja,
 • sređivanje poreske situcije,
 • rešavanje preknjižavanjai povraćaja poreza,
 • predaja poreskih prijava,
 • učešće u poreskom postupku umesto klijenta,
 • sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom,
 • učestvovanje u odbrani klijenta u prekršajnim postupcima.

Agencija podržava neposrednu, svakodnevnu saradnju sa filijalama Poreske uprave u Beogradu.

Naši Partneri

Law office
Paragraf
Informativno poslovni centar
Sigma revizija d.o.o.