Please select your page
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

Usluga platnog prometa obuhvata sledeće:

Gotovinski platni promet:

 • predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta;
 • podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa;
 • priprema specifikacija i realizacija u bankama čekova tekućih računa građana;

Bezgotovinski platni promet:

 • podizanje u bankama ili skidanje sa interneta ili iz e-bankinga izvoda tekućih računa i njihovo štampanje;
 • prosleđivanje klijentu izvoda tekućeg računa faksom, e-mailom ili saopštavanje promena telefonskim putem;
 • elektronski platni promet - e-banking - realizacija klijentovih naloga za prenos sredstava upotrebom kompjutera i interneta;

Platni promet sa inostranstvom:

 • izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom;
 • predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija.

Uslugu gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa pružamo svim klijentima - prema svima bankama.

Naši Partneri

Law office
Paragraf
Informativno poslovni centar
Sigma revizija d.o.o.