Please select your page
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

Usluga računovodstva je osnovna, bazna usluga Agencije i obuhvata:

 • permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno - knjigovodstveno - finansijsko - poreskog segmenta poslovanja klijenta;
 • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje trgovačke i KEPU knjige;
 • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dadžbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
 • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.

Klijenti agencije su različitih pravnih formi:

 • mala i srednja preduzeća:
 • preduzetnici (radnje), knjigaši i paušalci;
 • ostala pravna lica: sportski klubovi, udruženja građana i slično.

I različitih delatnosti:

 • trgovina na veliko i malo;
 • proizvodnja i pružanje usluga;
 • uvoz i izvoz.

Princip rada "dan za dan" omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno - inspekcijskih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.
Kreiranje i dnevno dostavljanje klijentu svih knjigovodstvenih izveštaja standard je Agencije kojemu je cilj da posao knjigovodstva ne bude sam sebi svrha, odnosno zadovoljavanje zakonske obaveze. Tromesečno, a kod klijenta koji su u mesečnom PDV-u i mesečno, Agencija klijentima dostavlja CD na kojem su narezani svi računovodstveni izveštaji.

Naši Partneri

Law office
Paragraf
Informativno poslovni centar
Sigma revizija d.o.o.